Ciao!, Parrotta Contemporary Art, Stuttgart, 2017

2017-Benjamin-Bronni-Ausstellungsansicht3_lq

2017-Benjamin-Bronni-145x200-Fold-Space(Yellow)_lq

Fold-Space(Yellow), 145 x 200, Acrylic on Canvas, 2017

2017-Benjamin-Bronni-145x200-Fold-Space(Light-Green)_lq

Fold-Space(Light-Green), 145 x 200, Acrylic on Canvas, 2017

2017-Benjamin-Bronni-Ausstellungsansicht10_lq2017-Benjamin-Bronni-Ausstellungsansicht9_lq2017-Benjamin-Bronni-Ausstellungsansicht1_lq

2016-Benjamin-Bronni-180x120-Topview10_lq

Topview #10, 180 x 120, Acrylic on Canvas, 2017

2017-Benjamin-Bronni-Ausstellungsansicht2_lq2017-Benjamin-Bronni-Ausstellungsansicht5_lq

2016-Benjamin-Bronni-45x30-Topview7_lq

Topview #7, 45 x 30, Acrylic on Canvas, 2ß016

2017-Benjamin-Bronni-Ausstellungsansicht7_lq